Samtliga remissvar

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Värmlands län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Skåne, Blekinge, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Västerbottens och Norrbottens län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Uppsala län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Yttrande över förslag till nya bärighetsföreskrifter i Jämtlands, Dalarnas, Gävleborgs och Västernorrlands län

Skogsindustrierna yttrar sig endast över de delar av föreskrifterna som gäller bärighetsklass 4.

Eluttag på blå bakgrund

Förslag till ändring i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, dnr: 6664/2017

Boverket hänvisar till klimat- och energipolitiken och de mål som finns till år 2030 som del av bakgrund till föreslagna ändringar.

Yttrande över Finansdepartementets promemoria om "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik"

Skogsindustriernas yttrande över Finansdepartementets promemoria om "En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik".

Yttrande över regeringsuppdraget En analys av styrmedel för skogens sociala värden

Skogsindustriernas yttrande över regeringsuppdraget En analys av styrmedel för skogens sociala värden.

Eluttag på blå bakgrund

Yttrande över Sweden's integrated national energy and climate plan

Skogsindustriernas yttrande över Sveriges integrerade nationella energi- och klimatplan.

Flis liggande

Yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen

Skogsindustriernas yttrande över remiss av förordning om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen...

1 2 3 4 5 Nästa