Skogsindustrierna som remissinstans

Skogsindustrierna besvarar flitigt remisser från olika myndigheter och departement. Vi har en gemensam e-postadress där vi tar emot samtliga remisser.

Har du en remiss du vill att Skogsindustrierna ska besvara, skicka den till e-postadress remiss (at) skogsindustrierna.se så ser vi till att den kommer fram till rätt expert. Vid frågor eller funderingar, kontakta vår näringspolitiska rådgivare.