Debatt: Attackerad äganderätt urholkar skogens värde

Foto: Björn Leijon

De flesta nationalekonomer kan skriva under på att äganderätt är viktig för långsiktig ekonomisk tillväxt. Med en tydligt definierad äganderätt finns det en trygghet att investera såväl tid som pengar på det du äger oavsett om det är en bostadsrätt, en bil eller en bit skog.

Linda Eriksson och Mats Kinnwall skriver på Dagens Industri debatt:

Äganderätten har på så vis stor betydelse både för den enskilde ägaren och för hela samhällets välfärd och utveckling. Det är för många en rätt självklar tankebild att vi värnar mer om resurser som vi själva äger och förvaltar, än om dem som är någon annans ansvar.

I dag finns det flera tydliga tecken på att ägande- och brukanderätten attackeras och kringskärs, vilket riskerar att bryta den starka investeringsvåg vi sett i svensk skogsindustri de senaste åren. Om vi menar allvar med att ställa om vår ekonomi till en fossilfri ekonomi, som i större utsträckning än idag baseras på en bioekonomi och förnybara råvaror och material, kan vi inte göra det svårare att bruka och avverka skogen. En osäkerhet kring framtida virkesförsörjning till industrin verkar direkt hämmande på investeringsbeslut.

Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är en grundsten för ett aktivt skogsbruk, en hållbar skogsindustri och därmed för sysselsättning och välfärd i hela landet.

Läs debattartikeln i sin helhet hos Dagens industri