Debatt: Vi ska stå upp för vårt hållbara skogsbruk

Carina Håkansson infälld

- Vi måste tillsammans bli bättre på att förklara att det svenska sättet att bruka skogen är långsiktigt och ansvarsfullt. EU behöver inte gå in och detaljstyra oss, skriver Carina Håkansson, vd för Skogsindustrierna i en debattartikel i tidningen Land.

Skogen spelar en viktig roll i klimatarbetet. Växande skog binder koldioxid genom fotosyntesen. Men framför allt ger skogsråvaran obegränsade möjligheter att ersätta oljebaserade produkter. Alltför ofta agerar EU på ett sätt som gör att incitamenten för att äga och bruka skog blir allt svagare.

Läs hela debattartikeln i tidningen Land