Vägslitageskatt

Förslaget om kilometerskatt under nytt namn

Timmerbil på väg

Regeringen låter utreda ett införande av vägslitageskatt. En sådan skatt blir en skatt på avstånd, inte på utsläpp. För Skogsindustrierna, som är Sveriges största transportköpare, skulle denna skatt få förödande konsekvenser för konkurrenskraften.

Vägslitageutredningen skulle vara klar 9 december i år, men har fått förlängt till 28 februari 2017. Utredarna, som ska ta fram förslag på avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar, har nämnt olika preliminära skattesatser under arbetets gång. De senaste preliminära siffror, som Skogsindustrierna har tagit del av, är 8-15 kr/milen för de tyngsta lastbilarna. Skogsindustrierna är starkt kritiska till denna skatt eftersom den beskattar avstånd och inte utsläpp. Avstånd är en konkurrensnackdel för Sverige i allmänhet och för skogsnäringen i synnerhet. 

Idén om att införa skatt på vägtransporter är inte ny. Den har tidigare gått under namnet kilometerskatt, men ersattes med begreppet vägslitageskatt av Löfvens regering 2014. Det har sagts att skatten ska differentieras och i flera sammanhang har det angivits att skogsindustrin skulle undantas. Utredningens förslag är dock helt utan inslag av differentiering, vare sig geografiskt eller för olika branscher.

Varför är vägslitageskatten en dålig idé?

Dela med dig!