Hållbarhetspolitik för biobränslen

Rester från skog och industri är en viktig förnybar energikälla för industri och samhälle. EU arbetar med att ta fram en ny hållbarhetspolitik för biobränslen där det är viktigt att eventuellt regelverk utformas klokt så att det stärker istället för motarbetar användning av hållbar bioenergi.

Biomassa från ett hållbart skogsbruk är i sig hållbart. Det finns en oro för att ökande användning av förnybar energi skulle driva fram ohållbar bioenergi, framförallt genom import, vilket gör att politiken ser ett behov av reglering. Den svenska skogsindustrin är både landets största producent och användare av bioenergi. Vi har en lång tradition av hållbart brukande av skog och att tillvarata rester i skog och industri som energi.

Skogsindustrierna anser att det är viktigt att regler om bioenergi på EU-nivå främjar användningen av förnybar bioenergi. Krav som ökar kostnader, eller arbetsbördan, för att ta fram bioenergi minskar dess konkurrenskraft och riskerar gynna alternativ som är sämre för klimatet. Ett europeiskt regelverk bör även stödja handel och fri marknad samtidigt som det inte kan innehålla någon reglering av skogsbruk då det ska hanteras nationellt.

Dela med dig!