EU ETS - Utsläppsrätter

Skogsindustrin anser att ett system med utsläppsrätter ska ta hänsyn till och premiera de industriaktörer som har gått före med att sänka sina utsläpp.

Utformningen av handelssystemet för utsläppsrätter påverkar skogsindustrins konkurrenskraft. Skogsindustrin är i sammanhanget ingen stor utsläppskälla till koldioxid och har dessutom arbetat aktivt under många är med att sänka dem. 

Skogsindustriernas position:

  • Vi vill att det framtida systemet ska minimera sänkningen av den fria tilldelning av utsläppsrätter.
  • Vi vill att möjligheten att få ersättning för indirekta koldioxidkostnader på grund av högre elpris maximeras.
  • Vi vill att den administrativa bördan reduceras. Kostnadseffektivitet bör vara en grundläggande utgångspunkt.
  • Vill vi att  den industri som går före med att sänka sina utsläpp faktiskt premieras istället för att straffas.

Det var sommaren 2015 som EU-kommissionen lade fram förslag på reviderad lagstiftning för EU ETS avseende perioden 2021-2030. Förhandlingarna i EU-parlamentet och rådet har sedan dess varit intensiva. Parlamentet har röstat och medlemsstaterna har klarlagt sin position. Det som nu återstår är slutförhandling mellan parlamentet och rådet, vilken förväntas ta någon månad. Det innebär att lagstiftningsprocessen kan vara klar under våren efter nästan två års arbete.

Hur ser Skogsindustrierna på EU:s system för utsläppsrätter?

Dela med dig!