Artskyddsförordningen

Uggla
Foto: iStock

Artskyddsförordningen behöver utredas snarast möjligt, så att den överimplementering som skett i Sverige kan hanteras genom bättre harmonisering med de relevanta EU-direktiven.

Idag lägger förordningen hela det ekonomiska ansvaret för artskydd på markägaren. För vilda fåglar gäller skyddet inte bara på art- eller beståndsnivå utan även för den enskilda individen av fågeln.

Skyddet av fridlysta arter måste paras med en vettig ersättningsreglering. Det är bra för både artskyddet och för markägarna. Just nu riskerar artskyddsförordningen att göra skogen värdelös för en markägare som inte får ersättning i de fall avverkning förbjuds. I förlängningen skapar detta en osäker försörjning av träråvara till industrin.

Varför behövs en översyn av artskyddsförordningen?

Dela med dig!