Inför 74-tons lastbilar

med ett vettigt vägnät

Lastbil 74 ton
Foto: Skogsindustrierna

Riksdagen har gett klartecken till att tillåta 74-tons lastbilar. En majoritet i riksdagen vill även att det ska vara vägens bärighet som ska avgöra om den ska ingå i vägnätet för tyngre lastbilarna. Nu ser Skogsindustrierna fram emot Trafikverkets implementering av beslutet.

Riksdagen har sagt ja till regeringen föreslag att införan en ny bärighetsklass som möjliggör färd med 74-tons lastbilar i propositionen Godstrafik från och med 1 juli 2017. Riksdagen säger dock nej till regeringens förslag att kraftigt begränsa vägnätet för dessa lastbilar. Riksdagen vill istället att det endast ska vara vägens förmåga att bära lastbilar med en maxvikt på 74 ton som ska vara avgörande. Skogsindustrierna är glada för att Trafikverket nu fått ett tydligt mandat att upplåta ett vägnät för tyngre lastbilar där det är vägarnas bärighet som är avgörande för utpekandet.

8 % av vägnätet med regeringens förslag

Skogforsk har analyserat hur stort vägnätet för 74-tons lastbilar skulle bli med regeringens förslag. De kommer fram till att endast 8 procent av det statliga vägnätet skulle bli tillgängligt för att köra med 74-tons lastbilar. Skogsindustrins möjlighet att utnyttja det utpekade vägnätet är begränsad.

Läs mer i Skogforsks analys av föreslaget BK4-vägnät

Finland har gått före

Redan i oktober 2013 höjde Finland sin maximala bruttovikt för lastbilar till 76 ton. I Finland har 76 ton införts på hela vägnätet med skyltar för vägavsnitt och broar med sämre bärighet. Vi behöver ett liknande beslut i Sverige med ett stort vägnät för att stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Erfarenhet av tyngre lastbilar är god

  • Minskade utsläpp med cirka 10-15 %
  • Färre lastbilar på vägarna
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Smartare användning av infrastrukturen
  • Kräver inga infrastrukturinvesteringar, men viss omskyltning av broar
  • Lägre logistikkostnader
  • Stärker svensk konkurrenskraft

Läs mer om 74-ton

Hur kan vi sänka utsläppen med effektivare transporter?

Dela med dig!