Bioekonomi

"Skogsnäringen driver tillväxt i världens bioekonomi" - så lyder visionen för Skogsindustriernas framtidssatsning som ska göra världen mer hållbar.