Hållbart skogsbruk

Här kan du ta del av statusen i skogsindustrins arbete för att nå dagens miljömål, både de som är politiskt beslutade och de som näringen själva kommit överens om.

Linda Eriksson

Ansvarig svensk skogspolitik

Telefon
08-762 72 09
linda.eriksson
@skogsindustrierna.se
Expertsida