Hållbart skogsbruk

Den 27 april lanserar vi publikationen Levande skogar, som berättar om vårt arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Här kan du ta del av ett urval av innehållet.

Linda Eriksson

Ansvarig svensk skogspolitik

Telefon
08-762 72 09
linda.eriksson
@skogsindustrierna.se
Expertsida