Återvinning och återanvändning

Papper som ska återvinnas
Foto: Stora Enso

Producenter av papper och förpackningar ansvarar för returhantering. Det insamlade materialet används i tillverkningen av nya produkter.

Återvinning av papper och förpackningar

Sverige har lagstadgat producentansvar för att samla in tidningar och förpackningar tillverkade av skogsråvara. För insamling av kontorspapper finns en frivillig överenskommelse. Sverige har en hög insamlingsgrad, men jämfört med många andra länder en låg inblandningsgrad av returfiber i nya produkter. Det hänger samman med vår höga produktion och att vi exporterar majoriteten av produkterna. De länder vi exporterar till återanvänder däremot vår svenska fiber och tillverkar nya material och produkter. I Sverige används returfibrer för tillverkning av tidningspapper, mjukpapper och vissa typer av kartong.

Återvinning vid massa- och pappersbruk

Vid tillverkning av massa och papper bildas restprodukter och avfall av olika slag som till exempel bark, spån, slam och kalkgrus. Dessa restprodukter kommer till användning som till exempel energi, drivmedel, konstruktionsmaterial, biokemikalier och jordförbättringsmedel.

Återanvändning av trä

Det är viktigt att framhålla även återanvändningen av träprodukter. Träemballage, som pallkragar och godspallar, är ett goda exempel på produkter som återanvänds gång efter gång inom logistik och transport. 

Läs mer om återvinning:

FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen

PappersKretsen

Svenska förpackningsföreningen