Global konkurrenskraft

Svensk skogsindustri verkar på en global marknad. Därför kan vi driva tillväxt i världens bioekonomi. En förutsättning är att vi har produkter och lösningar som står sig i den globala konkurrensen, vilket i sin tur innebär att vi behöver trygg tillgång på skogsråvara, energi och transporter. Lika viktigt är kompetensförsörjning och väl fungerande handelspolitik.