Vatten- och luftvårdsforskning

Skogsindustrin bedriver sedan 70-talet ett unikt branschgemensamt miljöforsknings- och utredningsarbete genom Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten- och Luftvårdsforskning, SSVL.

Fokus i SSVL ligger på att ge ekologiskt bakgrundsmaterial till industrin, att inventera och värdera tillgängliga miljöskyddtekniker och att stödja införandet av ny teknik. Arbetet bedrivs i projektform och läggs ut på institut, konsulter, universitet och högskolor. Projektledning hämtas från industrin. Sedan 1970 har sammanlagt ca 750 rapporter producerats. Projekten avlöser varandra och frågor som inte kan besvaras inom ett projekt har ofta tagits upp i nästa.

Medlemmar i Skogsindustrierna har tillgång till SSVLs miljöforskningsrapporter.