Samverkan inom EU

Skogsindustrierna är drivande inom flera europeiska samarbeten för ett ökat fokus på skogsrelaterad forskning som gynnar en bioekonomisk utveckling.

FTP - Forest-based Sector Technology Platform är ett europeiskt samarbete för skogligt baserad forskning med en långsiktig vision om ett hållbart och biobaserat samhälle. Lena Ek, ordförande i Södra, är ordförande i FTP.

CEPI - The Confederation of European Paper Industries, representerar europeisk massa- och pappersindustri i 19 länder. Forskning och innovation är en av de frågor CEPI driver mot EU.

Cei-Bois - The European Confederation of woodworking industries är den europeiska paraplyorganisationen för sågverk och annan trämekanisk industri. Forskning och innovation är en av de frågor Cei-Bois driver mot EU.

Horisont 2020 är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet är världens största satsning på forskning och innovation och har en totalt budget på runt 80 miljarder euro. Ett av initiativen inom Horisont är Bio-based Industries.

International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) är ett internationellt vetenskapligt institut som bedriver forskning om utmaningar inom miljöområdet som är för stora eller för komplexa för att lösas av en enskild akademisk disciplin eller land. Svenskt deltagande koordineras av Formas.