Nya smartare material

Världens första fiberbaserade flaska för kolsyrade drycker är under utveckling.
Foto: Johanna Wallin

Det pågår en intensiv utveckling av nya material från skogsråvara. De har en mängd olika egenskaper beroende på tänkta användningsområden. Trämaterial görs till exempel starkare, säkrare och mer formbart. Papper och kartong görs mer töjbart och får inbyggd intelligens. Här följer några exempel på nya material från skogsindustrin.

Kolfiber

Kolfiber görs idag av olja, men kan framställas av lignin, en skogsprodukt som framställs genom kokning av biomassa. En ökad tillgång på kolfiber innebär att fler produkter kan göras i högpresterande lättviktsmaterial.

Barriärer och filmer

Barriärmaterial utgör en stor och viktig del inom till exempel livsmedelsförpackningar där de skyddar livsmedlet mot yttre påverkan så som syre, fukt, damm och oljor men också hindrar utträngning av fetter, vatten eller inerta förpackningsgaser.

Aktiva material

Interaktiva papper och förpackningsmaterial som ändrar utseende och form när de responderar på olika stimuli. Detta kan användas till smarta förpackningslösningar som ökar synligheten hos produkter och varumärken eller till att skapa självformande eller självöppnande förpackningar.

Nanocellulosa

Nanocellulosa är ett material som utvinns ur träfibrer. Det har exceptionella styrkeegenskaper i klass med Kevlar, men i motsats till Kevlar och andra material baserade på fossila råvaror är nanocellulosa helt förnybart.

Framtidens förpackningar minskar matsvinnet.