Medicinska tillämpningar

Biobaserade lösningar i vården

Engångsmaterial i sjukvården står för en stor miljöpåverkan. Här finns en stor potential att introducera biobaserade material. Men det finns även en stor potential när det gäller att utnyttja cellulosa inom avancerade biobaserade lösningar.

Cellulosa från skogsråvara skjuts inte bort av kroppen så cellulosan är ett mycket intressant material för medicinska tillämpningar. Flera intressanta forskningsprojekt pågår och på sikt kan detta bli ett intressant område för skogsråvara. Givetvis blir det förhållande vis små kvantiteter men förhoppningsvis hög betalningsförmåga.