Industriellt träbyggande

Cirkulärt byggande och boende

Den tekniska utvecklingen och fokus på ett mer hållbart samhälle gör det möjligt att bygga allt högre och större konstruktioner av trä. Detta område omfattar både korslaminerat limträ och modulbyggande.

Fokus ligger på nya och energieffektivare biobaserade konstruktioner. Forskning visar att byggande och renovering med trä är ekonomiskt och har förutsättningar att bli ytterligare resurseffektivt genom nya sätt att hantera tillverkningen, byggprocessen och logistiken. Ett flertal marknadsledande byggföretag har investerat i produktionskapacitet inom träbyggnadsområdet. Detta är ett klimatsmart och resurseffektivt byggande som kommer att öka träbyggandet både nationellt och internationellt. För att framtidens industriella träbyggande ska ha möjlighet att expandera ytterligare behövs ytterligare innovationer inom digitalisering, kompositer för bärande konstruktioner, högpresterande biobaserad värmeisolering men även bärande träkonstruktioner som uppnår högpresterande brand och flamskydd. Uppbyggnaden av nya värdekedjor och byggprocesser är viktiga för utvecklingen av en framgångsrik bioekonomi.