Energilagringsmaterial

Batterier från skogen

Att hitta nya och effektiva sätt att lagra energi är en framtidsfråga. Idag är det möjligt, att på labbskala, bygga batterier och superkondensatorer av cellulosa och det bedrivs ett flertal högintressanta forskningsprojekt inom området. Det kommer därför i framtiden att vara möjligt att tillverka energilagringmaterial från skogsråvara.