Nya innovativa material och produkter

Framtidens biobaserade lösningar för en hållbar värld

På resan mot ett mer hållbart samhälle är det centralt att utveckla nya material och nya produkter som kan stödja en sådan omställning. Det pågår en intensiv utveckling av nya innovationer baserade på skogsråvara.

Forskning i framkant

Det pågår en intensiv utveckling av nya material från skogsråvara. Dessa material har en mängd olika egenskaper beroende på tänkta användningsområden. Trämaterial görs till exempel starkare, säkrare och mer formbart. Papper och kartong görs mer töjbart och får inbyggd intelligens. På dessa sidor presenteras en rad exempel på nya material och produkter från skogsindustrin

Nya innovationer

Skogsindustrins produkter utvecklas ständigt. Marknadens behov tillsammans med forskning och utveckling driver fram helt nya produkter och nya funktioner i papper, förpackningar och sågade trävaror. De produkter som tillverkades av skogsindustrin för fem år sedan finns inte på marknaden idag. Det pågår ett ständig process- och produktutveckling för att möta behoven på marknaden och driva tillväxt i bioekonomin. Industrin strävar efter att använda råvaran – skogen – så effektivt som möjligt, för att hålla nere råvaruförbrukningen. De strävar också efter att ständigt förbättra kvaliteten och bygga in nya funktioner i material och produkter. På dessa sidor presenterar vi en rad spännande exempel vilka ligger i framkant inom forskningen.

På dessa sidor presenterar vi en rad spännande exempel inom en rad områden, vilka ligger i framkant inom forskningen.