Framtidens produkter

Vilka produkter och tjänster kommer vara framtidens storsäljare från skogsindustrin? Textilier, skyskrapor, bioplast, implantat eller helt andra prylar? Vad kommer marknaden och du som konsument vilja ha?

Skogsindustrierna har tagit fram Ekoportal2035, som ett inspirationsmaterial för entreprenörer, företag, forskare och investerare. Här presenteras en spännande framtidsbild med biobaserade förnybara material i centrum där varje idé har getts ett eget produktnamn. Ekoportal2035 belyser möjligheterna, men för att produktidéerna ska kunna realiseras krävs omfattande och långsiktig forskning, utveckling och demonstration.

Ekoportal2035 är ett försök att visualisera ett samhälle och produkter som till så stor del som möjligt baseras på material och produkter från förnybara råvaror.