Universitet och högskolor

De flesta svenska högskolor och universitet bedriver forskning med koppling till skog, skogsindustri och bioekonomi. Här ger vi några exempel.

SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet har en hel fakultet för skogsvetenskap med huvudsäte i Umeå.

Industriforskarskolan VIPP vid Karlstad universitet har fokus på värdeskapande i fiberbaserade processer och produkter

Forskningscentret Fibre Science and Communication Network vid Mittuniversitet utvecklar kunskap och teknologi samt skapar nya innovationer och affärsidéer för biobaserade hållbara material från fibrer och cellulosa.

Wallenberg Wood Science Center är ett samarbete mellan Chalmers och KTH med fokus på att utveckla nya material av skogsråvara.

Treesearch är en Svensk satsning på kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom forskning på nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I samverkan med akademi, industri, privata stiftelser och staten skapar Treesearch en världsledande, öppen forskningsmiljö  som lägger grunden för framtida innovationer från skogen och bidrar till bioeknomin.

Linneuniversitet har ett träteknologiskt centrum som mötesplats för forskning, näringsliv och samhälle i frågor inom skogssektorn, trä- och byggnäringen.

Luleå Tekniska universitet bedriver forskning inom träteknik i Skellefteå.