Forskningssamarbeten i Sverige

Medarbetare kolfiberlabb
Foto: Innventia/Johan Olsson

I Sverige bedrivs en omfattande forskning kopplad till skog, skogsindustri och bioekonomi. Den sker såväl inom näringsliv och institut som inom universitet och högskolor. Skogsindustrierna deltar i olika forskningssamarbeten för att främja utveckling av nya material, produkter och processer.

BioInnovation är ett strategiskt innovationsprogram med visionen att Sverige har ställt om till en bioekonomi år 2050. BioInnovation är ett branschöverskridande samarbete initierat av Skogsindustrierna, IKEM och TEKO. Det finansieras av VINNOVA, Energimyndigheten, Formas samt intressenter från näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor.

Hos Svenskt Trä kan du läsa om forskning kring trä och fukt.

Institut

RISE Research Institutes of Sweden har flera divisoner som arbetar med innovationer baserade på råvara från skogen.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten.

Forskningsfinansiärer

Forskningsrådet Formas

Vinnova - Sveriges innovationsmyndighet

MISTRA - Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Energimyndigheten

Gunnar Sundblads forskningsfond