Transporter

Statistik transporter
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet transporter nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Transportmedel vid export
  2. Skogsindustrins andel av näringslivets transporter
  3. Transportmedel vid landtransporter i Sverige, tonkm
  4. Transportmedel vid landtransporter i Sverige, procentuell fördelning
  5. Skogsindustrins landtransporter
  6. Det svenska vägnätet