Råvaror

Statistik råvaror
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet råvaror nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Skogindustrins virkesförsörjning
  2. Råvaruanvändning vid papperstillverkning
  3. Returpapper som råvara i pappersindustrin