Hållbarhet

Statistik hållbarhet
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet hållbarhet nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Sveriges utsläpp av växthusgaser per sektor
  2. Ökad produktion och minskade utsläpp
  3. Svavelutsläpp från svenska massa- och pappersbruk
  4. Utsläpp av klorerad organisk substans (AOX)
  5. Lösta organiska ämnen (COD)
  6. Certifierade miljöledningssystem
  7. Utgifter för miljöskydd inom massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin

Dela med dig!