Hållbarhet

Statistik hållbarhet
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet hållbarhet nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Utgifter för miljöskydd inom massa- och pappersindustrin samt trävaruindustrin
  2. Certifierade miljöledningssystem
  3. Lösta organiska ämnen (COD)
  4. Klorerad organisk substans (AOX)
  5. Svavelutsläpp från svenska massa- och pappersbruk
  6. Ökad produktion och minskade utsläpp