Energi

Statistik energi
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet energi nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Elförbrukning
  2. Specifik elförbrukning