Bioenergi

Statistik bioenergi
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet bioenergi nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Biodrivmedel i vägtrafiken 1998-2014
  2. Flödet av bioenergi inom skogsindustrin
  3. Produktion av biodrivmedel från skogsråvara 2011-2014