Återvinning

Statistik återvinning
Foto: Skogsindustrierna

Ladda ner Skogsindustriernas statistik kring ämnesområdet återvinning nedan.

Bilder och grafer i presentationen

Hela bildserien finns att ladda ned under Dokument. Bilderna som finns i serien är följande:

  1. Returpapper i Sverige
  2. Inblandningsgrad av returpapper
  3. Konsumtion och materialåtervinning av papper, andel materialåtervinning i procent av konsumtion
  4. Återvinning av avfall
  5. Returpapper som råvara i pappersindustrin