Skogsindustriernas styrelse

Karl-Henrik Sundström, Stora Enso
Foto: Stora Enso

Karl-Henrik Sundström, Stora Enso (ordförande, på bild)
Petra Einarsson, BillerudKorsnäs
Ulf Larsson, SCA
Henrik Sjölund, Holmen
Lars Idermark, Södra
Petri Helsky, Metsä Tissue
Per Skoglund, Arctic Paper
Hannele Arvonen, Setra
Morten Kristiansen, Moelven
Jan Åström, Munksjö
Per Swärd, Smurfit Kappa
Lars Winter, Domsjö
Santhe Dahl, VIDA-koncernen
Lars Martinson, Martinsons Trä
Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön