Skogsindustriernas styrelse

Lars Idermark, Södra (ordförande, på bild)
Petra Einarsson, BillerudKorsnäs
Karl-Henrik Sundström, Stora Enso 
Ulf Larsson, SCA
Henrik Sjölund, Holmen
Petri Helsky, Metsä Tissue
Per Skoglund, Arctic Paper
Hannele Arvonen, Setra
Morten Kristiansen, Moelven
Hans Sohlström, Ahlstrom-Munksjö
Per Swärd, Smurfit Kappa
Lars Winter, Domsjö
Santhe Dahl, VIDA-koncernen
Lars Martinson, Martinsons Trä
Ulf Bergkvist, Bergkvist-Insjön