Transportkommittén

Ivo Fronzaroli, BillerudKorsnäs (ordförande)

Anders Clason, Stora Enso Logistics
Mikael Ekholm, Mondi Dynäs
Arvid Eriksson, Södra
Jonas Eriksson, Holmen Skog
Maria Jansson, Setra Group
Rolf Johannesson, SCA Logistics
Fredrik Lindroos, Rottneros
Peter Lundström, NK Lundströms Trä (repr. Köpsågverken i norr SÅGAB)
Andreas Moback, Holmen Paper
Jörgen Olofsson, Stora Enso Skog
John Samuelsson, BillerudKorsnäs
Peter Strömberg, Metsä Board
Jan-Ola Sundin, Siljan Timber (repr. Sågverken Mellansverige)
Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri (rep. Såg i Syd)
Sture Öberg, Smurfit Kappa

Adjungerad

Anders Järlesjö, Sveaskog

Kommittéansvarig

Karolina Boholm, Skogsindustrierna, sekreterare