Produktkommitté för massa och papper

Kommittén ska stärka den svenska skogsindustrins konkurrenskraft genom att hävda papper och alla typer av vedfiber som material, verka för en hög och kostnadseffektiv återvinning av returpapper, förhindra diskriminerande styrmedel och verka för att det inte uppstår hinder för befintliga och nya produkter i framtiden.

Margareta Öhrn, BiIlerudKorsnäs (ordförande)

Margareta Almberg, Stora Enso
Anders Brolin, Stora Enso
Corrina Fogelberg, Fiskeby Board
Nina Haglund, representerar Mondi Packaging
Philippe Letzelter, Holmen Iggesund Paperboard
Eva Lindström, SCA
Ann Britt Nilseng, BillerudKorsnäs
Helen Sundvall, Metsä Board
Anna Stjärnvy, Metsä Tissue
Erik Tollander, Smurfit Kappa
Anders Öquist, Holmen

Kommittéansvarig

Ingrid Haglind, Skogsindustrierna