Produktkommitté för trä

Anders Svensson, Vida Timber (ordförande)

Erik Almseus, Karl Hedin
Per-Ragnar Bergkvist, Bergkvist Insjön
Mats Grindestam, Holmen
Steve Jönestig, Hjortkvarn Timber
Björn Källander, Stora Enso
Espen Magnussen, Moelven Valåsen
Sven Nilsson, Gällö
Niclas Persson, Derome
Jonas Sandborg, J G Anderssons Söner
Stefan Smedberg, Sandåsa
Mats Wernersson, Södra Timber
Alexander Åhreus, Norrskog

Kontaktperson för Skogsindustrierna

Björn Källander, Skogsindustrierna