Miljö- och energikommittén

Flis liggande
Foto: Skogsindustrierna

Göran Lindqvist, Arctic Paper (ordförande)

Per Bertilsson, REBIO
Anders Hildeman, Munksjö
Kenneth Collander, Stora Enso
Nilla Dahlin, Södra
Patrik Halling, SCA
Marie Hjortstam, Vida
Johnas Henrysson, Metsä Board
Conny Johansson, Stora Enso
Lars-Erik Johansson, BillerudKorsnäs
Fredrik Kopp, SCA
Mikael Käll, Metsä Tissue, Katrineholm
Ilkka Latvala, Metsä Board
Ragnar Lundberg, Rottneros
Ingemar Lundström, Smurfit Kappa
Roine Morin, Södra
Ola Schultz-Eklund, Holmen
Johan Schönström, BillerudKorsnäs
Lars Strömberg, Holmen
Patrik Svensson, Domsjö Fabriker
Charlotte Thedéen, Setra Group
Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle

Kommittéansvar

Christina Wiklund, Skogsindustrierna
Anna Holmberg, Skogsindustrierna

Dela med dig!