Limträkommittén

Limträkommittéen är de svenska limträtillverkarnas sekretariat för teknisk information och utveckling. Verksamheten med gemensam information och utveckling började på 1970-talet och har till uppgift att: - Stödja teknisk-vetenskaplig forskning och produktutveckling inom träbyggnadstekniken. - Medverka till utbildning och vidareutbildning av tekniker och forskare inom träbyggnadsområdet. - Medverka till att sprida kännedom om träbyggnadsteknikens metoder och möjligheter.

Verksamheten administreras av Svenskt Trä som är en avdelning inom Skogsindustrierna. Försäljning av limträ ingår inte i verksamheten.
Limträkommittén består av följande medlemsföretag:

  • Glulam of Sweden
  • Martinson Group AB
  • Moeleven Töreboda AB
  • Setra Trävaror AB

Limträkommittéens sammansättning:

Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB, ordförande

Mikael Salomonsson, Martinsons Byggsystem KB
Anders Lundström, Glulam of Sweden AB
Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB
Stig Johansson, Glulam of Sweden AB
Kjell Lilltjernbakken, Setra Trävaror AB
Kenneth Wallin, Martinsons Trä AB
Thomas Kling, Setra Trävaror AB
Niclas Fredriksson, Moelven Töreboda AB

Limträkommitténs Teknikergrupp

Tobias Österberg, Setra Trävaror AB
Thomas Johansson, Moelven Töreboda AB
Greger Lindgren, Martinsons Byggsystem KB
Vakant, Glulam of Sweden AB

Limträkommitténs Träbrogrupp

Tomas Frödelius, Moelven Töreboda AB
Peter Jacobsson, Martinsons Träbroar AB
Erik Johansson, Moelven Töreboda AB
Mikael Salomonsson, Martinsons Byggsystem KB
Johan Åhlén, Moelven Töreboda AB

Kommittéansvarig

Johan Fröbel, chef teknik och distribution Svenskt Trä

Dela med dig!