Forsknings- och innovationskommittén

Mikael Hannus, Stora Enso (ordförande)

Henric Brage, Södra
Anders Carlsson, Derome
Ann-Britt Edfast, Sveaskog
Per Embertsén, SCA
Linda Eriksson, representant Skogskommittén
Stig Grundberg, Norra Skogsägarna
Björn Källander, Svenskt Trä
Anders Norén, Holmen
Helena Sjögren, representant Energikommittén
Pernilla Ståhle, BillerudKorsnäs

Kommittéansvarig

Torgny Persson, Skogsindustrierna