Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Per Bertilsson, REBIO
Henric Dernegård, Södra Skogsägarna
Lennart Eberleh, Rottneros
Patrik Halling, SCA
Anders Hildeman, Munksjö
Marie Hjortstam, Vida
Bo Johansson, Smurfit Kappa
Conny Johansson, Stora Enso
Eva Larsson, Domsjö fabriker
Karl Pontus Larsson, Setra Group
Ilkka Latvala, Metsä Group
Ola Schultz-Eklund, Holmen
Johan Schönström, BillerudKorsnäs
Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle

Kommittéansvarig

Anna Holmberg, Skogsindustrierna

Dela med dig!