Energikommittén

Eluttag på blå bakgrund

Det övergripande målet för Energikommitténs (EK) arbete är att främja den svenska skogsindustrins konkurrenskraft.

Detta sker genom:

  • Att öka förståelsen hos beslutsfattare om att skogsindustrin spelar en avgörande roll för bioekonomin och det svenska energisystemet, både när det gäller användning och produktion av förnybar energi.
  • Att minska de av industrins kostnader för energianvändning och klimatutsläpp, som kan relateras till politiska beslut.
  • Att säkerställa att industrin har en långsiktigt stabil energiförsörjning med lågt klimatavtryck och till internationellt konkurrensmässiga priser.

Anders Hildeman, Ahlstrom-Munksjö (ordförande)
Ola Schultz-Eklund, Holmen AB (vice ordförande)

Per Bertilsson, REBIO
Henric Dernegård, Södra Skogsägarna
Lennart Eberleh, Rottneros
Bo Johansson, Smurfit Kappa
Conny Johansson, Stora Enso
Eva Larsson, Domsjö fabriker
Karl Pontus Larsson, Setra Group
Ilkka Latvala, Metsä Group
Magnus Norrby, Sågverken Mellansverige
Jens Olsson, SCA
Johan Schönström, BillerudKorsnäs
Staffan Vilhelmsson, Vänerbränsle

Kommittéansvarig

Anna Holmberg, Skogsindustrierna
Helena Sjögren, Skogsindustrierna