Röster om bioekonomi

Engagemanget för en växande bioekonomi är stort inom såväl skogsnäringen, akademin som politiken och delar av miljörörelsen. Här ger några olika röster uttryck för de förväntningar, möjligheter och utmaningar som ligger i att driva tillväxt i världens bioekonomi.

Sven-Erik Bucht, Landsbygdsminister

Daniel Badman, Hållbarhetsdirektör, BillerudKorsnäs

Kenneth Macartney, Kanadas ambassadör

Olle Olsson, Stockholm Environment Institute