Publikationer: Industrihistoria

Utgivna böcker:

Brukssserien

 • Papper och massa i Småland – del 3 Handpappersbruken, utgiven 2015
  Författare: Anders Houltz, Marie Nisser och Helene Sjunnesson
 • Papper och massa i Skåne, Halland, Blekinge och Gotland, utgiven 2012
  Författare: Per Jerkeman (redaktör), Patrik Ekheimer, Bertil Johansson, Jan Malmström, Lennart Igerud, Inga Kinell, Lars-Erik Wernersson och Anders Wetterling
 • Papper och massa i Västergötland, Bohuslän och Dalsland, utgiven 2011
  Författare: Jan Rennel.
 • Papper och massa i Södermanland, Västmanland och Närke, utgiven 2010
  Författare: Per Jerkeman och Bo Wessman.
 • Papper och massa i Värmland, utgiven 2009
  Författare: Lennart Stolpe (och redaktör), Carl Håkansson, Lennart Källén, Hasse Olsson och Alf Svensson
 • Papper och massa i Dalarna och Uppland, utgiven 2008
  Redaktörer: Hans Troedsson och Per Jerkeman.
 • Papper och massa i Hälsingland och Gästrikland, utgiven 2007
  Författare: Christian Valeur.
 • Papper och massa i Småland – del 2, utgiven 2004
  Författare: Karl-Fredrik Gustafsson.
 • Papper och massa i Västerbotten och Norrbotten, utgiven 2003
  Författare: Christian Valeur
 • Papper och massa i Östergötland, utgiven 2003
  Författare: Helene Sjunnesson och Thomas Wahlberg
 • Papper och massa i Småland – del 1, utgiven 2002
  Författare: Karl-Fredrik Gustafsson.
 • Papper och massa i Ångermanland, utgiven 2000
  Författare: Christian Valeur.

 • Papper och massa i Medelpad och Jämtland, utgiven 1997
  Författare: Christian Valeur

Produktserien

 • Förpackningspapperens historia, utgiven 2016
  Författare: Lennart Stolpe

Övriga böcker

 • "... huru vi kokade cellulosa och gjorde papper därav" Ingenjörer berättar, utgiven 2014
  Redaktör: Per Jerkeman

Beställ böcker