Viktiga steg mot ett nationellt skogsprogram

Illustration skog

Linda Eriksson, ansvarig svensk skogspolitik och Mårten Larsson, skogsdirektör.

Linda Eriksson och Mårten Larsson

Arbetet med det Nationella Skogsprogrammet har tagit flera viktiga steg under 2016. De fyra arbetsgrupperna lämnade i september 2016 över sina slutrapporter till landsbygdminister Sven-Erik Bucht. Skogsindustrierna har under hela processen betonat vikten av att öka tillväxten i skogen för att nå programmets vision.

Under det senaste året har regeringen arbetat i dialog med skogsnäringen och dess olika intressenter för att ta fram förslag till ett nationellt skogsprogram. Visionen för programmet är "Skogen - det gröna guldet - ska bidra med jobb och tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi."

– Under arbetets gång har vi mejslat fram ett antal faktorer som bidrar till att nå visionen. Bland dem märks ett fortsatt ökat träbyggande, fortsatta satsningar på innovationer, forskning och klusterbildning mellan näringsliv och akademi samt satsningar på test- och demoanläggningar. Förhoppningen är att Sverige ska få ett skogsprogram som knyter ihop brukandet och allt det vi kan göra med skogen och skogsråvaran, säger Mårten Larsson, skogsdirektör på Skogsindustrierna, som tillsammans med Södras Laila Rogestedt var ordförande för en av de fyra arbetsgrupperna.

Frihet under ansvar

Skogsindustrierna betonar också vikten av att värna äganderätten och bibehålla den svenska skogspolitiken med frihet under ansvar. Att stärka konkurrenskraften genom att utforma infrastruktur och transportpolitik på ett sätt som främjar industrin är en annan viktig faktor. Mårten Larsson lyfter även ökad tillgång på skogsråvara som en förutsättning för att nå skogsprogrammets vision.

– Ett aktivt, hållbart skogsbruk gör det möjligt att öka tillväxten i skogen. Något som är en förutsättning för att att kunna skörda mer virke som kan användas för att ersätta fossila material och andra ändliga resurser. Det kombinerar visionen om en växande bioekonomi med klimatnytta, säger Mårten Larsson.