Carina Håkansson: Insikterna om bioekonomin sprider sig

2015 slog begreppet bioekonomi rot. 2016 fortsatte insikterna om bioekonomins värde för klimatet och den svenska välfärden att sprida sig bland politiker och opinionsbildare. Det har börjat leda till konkret handling.

Bland annat har regeringen startat ett samverkansprogram för cirkulär och biobaserad ekonomi. De har även utlovat en strategisk agenda för bioekonomi, som vi nu ivrigt väntar på. Det har även också skett ett verkligt genombrott för industriellt träbyggande, vilket är glädjande.

Som ett svar på FN:s klimatavtal i Paris erkände EU-kommissionen hösten 2016 skogens roll för klimatarbetet i sitt förslag till ny energi- och klimatpolitik fram till 2030. Det får avtryck i en rad direktiv som det just nu förhandlas om.

Ekonomiskt har 2016 varit ett stabilt år för en överlag optimistisk skogsindustri. Under 2015 och 2016 har skogsindustrin investerat för 28 miljarder kronor. För 2017 och 2018 har företagen hittills aviserat investeringar för 12 miljarder kronor. Det råder framtidstro!

Men det finns smolk i glädjebägaren. Som Sveriges största transportköpare är fungerande infrastruktur och kostnadseffektiva transporter avgörande. I år har utredningen om vägslitageskatt varit en lång och ännu inte avgjord rysare.

Även tillgången på råvara har oroat våra medlemmar. Ägande- och brukanderätten har varit satt under pressen. Skogsindustrierna har tryckt på för att få tillstånd en utredning om artskyddsförordningen.

För att avsluta i positiva tongångar var Energiöverenskommelsen, som slöts tidigt på året, en framgång för skogsindustrin. Under året har vi också samlat en mängd aktörer för att arbeta fram en gemensam forskningsagenda för skogsnäringen. Den presenterades i januari 2017 och kommer nu användas för att få tillstånd mer forskning och innovation kopplat till skog och industri.

Det här var några nedslag i vår årsrapport. Jag önskar dig en givande läsning!

Carina Håkansson
Vd, Skogsindustrierna