Vässat medlemserbjudande inom bransch- och marknadsanalys

Illustration bransch- och marknadsanalys

Från vänster: Mats Kinnwall, chefsekonom, Katrin Heinsoo, rådgivare papper och massa, Magnus Niklasson, marknadsanalytiker trä. Foto: Anders Roth

Mats Kinnwall, Katrin Heinsoo och Magnus Niklasson

2017 spetsar Skogsindustrierna sitt erbjudande till medlemsföretagen. Genom att agera mer proaktivt, komplettera data med framåtblickande analyser och även erbjuda medlemmarna skräddarsydda prognoser och personliga besök, vill Skogsindustrierna öka medlemsnyttan och närheten till företagen.

– Vår avdelning för bransch- och marknadsanalys arbetar dagligen med omvärldsbevakning och marknadsanalys. Nu fördjupar och spetsar vi till vår medlemsservice med fler analyser av de mest aktuella händelserna som påverkar marknaden, säger Mats Kinnwall, chefsekonom på Skogsindustrierna.

Liksom tidigare får Skogsindustriernas medlemmar varje månad statistiska rapporter om produktion, lager och exportvolymer. För trävaror redovisas även statistik för orderingång och prisindex. Men under 2017 kommer medlemsföretagen även att få ett utvidgat utbud av exklusiva kommentarer kring vad som händer och är aktuellt på trämarknaden, uppdaterade marknadsbilder och tillgång till prognoser över efterfrågan på trävaror.

– Vi ska bli mer framåtblickande och bredda perspektivet. Vi vill sy ihop de breda perspektiven på konjunktursvängningarna med de implikationer det har för vår industris olika delar på ett djupare och mer långsiktigt vis, förklarar Mats Kinnwall och fortsätter:

– Medlemmarna betalar ju vår lön och vi vill erbjuda dem material som de kan ha konkret nytta av. Därför erbjuder vi våra medlemmar personliga besök av en eller flera av våra experter. Det kan handla om dragningar inom något ämne som är aktuellt för dem med möjlighet att ställa frågor och bolla tankar, säger Mats Kinnwall.

Stora Enso uppskattade dragning 

Skogsindustrierna har redan börjat med sina besök hos medlemsföretagen. I slutet av året ombads Mats Kinnwall hålla en dragning om makroekonomiska trender hos Stora Enso.

– Vi fick högt kvalificerad rådgivning, skulle jag säga. Det var jättebra och väldigt uppskattat av alla deltagarna i ledningsgruppen. Jag tror att vi kommer att använda oss av den här tjänsten igen. Det är ett bra initiativ som jag tror väldigt många kan ha nytta av, säger Per Lyrvall, Sverigechef på Stora Enso.