Teknisk kunskap främjar träbyggandet

Johan Fröbel, chef distribution och teknik på Svenskt Trä och snickaren Björn Christiernsson.

Bygg- och trävaruhandeln är det enskilt största segmentet inom svensk sågverksindustri. Det förklaras av både ett ökat byggande och en hög renoveringstakt. Svenskt Trä har under året fortsatt att sprida teknisk kunskap och information om träbyggande, både nationellt och internationellt. Och till såväl bygg- och trävaruhandlare som till hantverkare, konsumenter och föreskrivande led.

Under året har Svenskt Trä fortsatt att erbjuda sin utbildning Certifierad Träexpert till anställda inom bygg- och trävaruhandeln. Hittills har 1500 personer genomgått utbildningen.

– Vi har också tagit fram en webbutbildning som riktar sig till nyanställda och deltidsanställda inom bygg- och trävaruhandeln. Att erbjuda materialkunskap gör att kännedomen om träets fördelar och möjligheter blir tydligare, både för handlarna och konsumenterna, säger Johan Fröbel, chef för distribution och teknik på Svenskt Trä.

Under 2016 har även arbetet med CMP-systemet tagits vidare. CMP står för Certifierad Målad Panel och underlättar för entreprenörer och konsumenter att välja fasadmaterial av hög kvalitet. Svenskt Trä har tagit fram en tredjepartscertifiering och hittills har tre medlemsföretag blivit certifierade enligt CMP-systemet.

Universitetskurs i limträ

Den tekniska delen i kunskapsspridningen är också viktig. Hittills har Svenskt Trä tagit fram Limträhandboken som finns i tre delar och behandlar allt från byggsätt och dimensionering till formaliserade räkneexempel. Under 2017 kommer en fjärde del att påbörjas, inriktad på montage av limträ.

– När det gäller limträ har vi också jobbat hårt med att utforma en 7,5 poängs kurs i samarbete med Lunds Tekniska Högskola. Vi hoppas att den ska dra igång hösten 2017. Inom arkitekt- och konstruktionsutbildningarna finns det helt klart ett intresse för trä, träkonstruktioner och möjligheterna de erbjuder, säger Johan Fröbel.

Under 2016 lanserade Svenskt Trä också handboken Dimensionering av träkonstruktioner del 1-3. Den är mer allmänt inriktad mot träkonstruktioner och lanserades tillsammans med Limträhandboken vid två olika tillfällen i Stockholm och Göteborg. Totalt 860 personer kom för att lyssna på nationella och internationella experter på området. Under 2017 kommer även en KL-trähandbok att lanseras.

– Intresset för att bygga i trä bara växer. Genom att sprida teknisk kunskap, utbilda och delta på mässor och seminarier med olika inriktningar får vi det att växa ännu mer, säger Johan Fröbel.

Se filmen "Teknisk kunskap främjar träbyggandet" med Johan Fröbel