Ökat intresse för trä i inredning

Illustration, trä, design och nya marknader

Charlotte Dedye Apelgren, chef interiör och design, Svenskt Trä på Dubai Wood Show.

Intresset för inredning och möbler i trä ökar i takt med att begrepp som hållbarhet, klimatsmarthet och förnybara material vinner mark. Svenskt Trä har länge arbetat för att främja användandet av svenskt barrträd i inredningssammanhang, både i Sverige och världen. Under 2016 har man jobbat på flera fronter och lyckats återta förlorade marknadsandelar och samtidigt identifiera nya marknader.

För att synliggöra svenskt trä och samtidigt sprida kunskap om materialets möjligheter genomför Svenskt Trä aktiviteter runt om i världen. Det kan handla om att delta vid trä- och möbelmässor men också om att initiera samarbeten mellan nationella och internationella designers, universitet och företag.

– Vårt fokus ligger på möbler, paneler, lister, golv, fönster och dörrar. Och just inredningssegmentet är ett av det mest intressanta. Det finns en stor efterfrågan på svensk design i världen och Sverige är kända för den höga kvaliteten på råvaran, säger Charlotte Dedye Apelgren, chef för interiör och design på Svenskt Trä.

Sug efter inredning i trä på flera marknader

Svenskt Träs strategi går ut på att återta marknadsandelar för trä i Europa i allmänhet och Storbritannien i synnerhet. Arbetet går också ut på att bevara tagna marknadsandelar i Mellanöstern och Nordafrika och att utveckla marknader med stor potential som Kina. Dessutom arbetar man aktivt med att identifiera nya marknader. Vietnam och Indien är två exempel på marknader som Svenskt Trä kommer att bearbeta under de närmaste åren.

– Vi deltar vid Vietnam Wood Expo 2017 och India Wood Show 2018. Kina är också ett exempel på en ny marknad med sug efter inredning i trä. Under året har vi samarbetat med sju kinesiska toppdesigners som tagit fram möbler i svensk furu. De har dessutom fått åka till Sverige på en studieresa och de nya möblerna lanserades sedan i Shanghai, berättar Charlotte Dedye Apelgren.

På den europeiska marknaden har Svenskt Trä under 2016 fortsatt arbetet med att återta förlorade marknadsandelar för träfönster i Storbritannien. Genom att organisera den brittiska fönsterbranschen i en så kallad Wood Window Alliance lyckades man höja kvaliteten och garantitiden på träfönster.

– Det är ett mycket framgångsrikt projekt som speglar bredden på våra aktiviteter, säger Charlotte Dedye Apelgren.

Se filmen "Ökat intresse för inredning i trä" med Charlotte Dedye Apelgren