Färskfibern har en viktig roll i en cirkulär ekonomi

Illustration hållbarhet, cirkulär ekonomi

Pappersingredienser. Foto: Stora Enso

Pappersingredienser

Skogsindustrierna har länge betonat vikten av färskfiber som råvara för tillverkning av papper i EU. Och kännedomen och förståelsen har ökat bland EU:s medlemsländer. Den största delen färskfiber tillverkas i Norden och spelar en väsentlig roll för den svenska skogsindustrins konkurrenskraft och för den cirkulära ekonomin som nu ligger på EU:s dagordning.

Sveriges skogsindustri är redan idag en biobaserad cirkulär ekonomi där förnybar råvara från hållbart brukade skogar används till produkter och energi, om och om igen. Frågan om cirkulär ekonomi ligger på EU:s dagordning och är en viktig faktor för stärkt konkurrenskraft och miljömässig hållbarhet.

Vid pappers- och kartongtillverkning används både färskfiber och returfiber i olika kvantiteter. Till skillnad från många andra länder har Sverige och övriga Norden en låg inblandningsgrad av returfiber i nya pappersprodukter. Vi exporterar majoriteten av produkterna, runt 90 procent. De länder vi exporterar till återvinner våra svenska fiber och tillverkar nya material och produkter. När returfibrerna är uttjänta blir de bioenergi.

– Det är viktigt att vi hela tiden sprider kunskap och förståelse för att färskfiber är en förutsättning för all den returfiber som används i Europa. Ett kontinuerligt tillflöde av färskfiber i EU är en förutsättning för att kretsloppet ska fungera. Men båda fibertyperna behövs på marknaden och de är beroende av varandra, säger Ingrid Haglind, direktör för produkter och produktsäkerhet på Skogsindustrierna.

Diskussioner på EU-nivå

EU-kommissionen har tagit fram en handlingsplan och förslag till ändringar i tre direktiv som har kopplingar till den cirkulära ekonomin. Direktiven har diskuterats under 2016 och Skogsindustrierna har betonat att det behövs förtydliganden när det gäller definitioner, återanvändning och återvinning av olika förpackningsmaterial. Kommissionen har också föreslagit höjda återvinningsmål.

– Det måste finnas tydliga definitioner och tydliga beräkningsnormer som är enhetliga i hela EU. Annars kan målen behöva ändras. Men vi anser inte att EU ska införa alltför detaljerade regler – en del bör utformas på nationell nivå, säger Ingrid Haglind.