Aktivt påverkansarbete gav bred energiöverenskommelse

Illustration energi

Anna Holmberg, energidirektör.

Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna

I juni slöts en blocköverskridande överenskommelse mellan fem av de åtta partier som ingår i Energikommissionen. Skogsindustrierna bidrog i hög grad till överenskommelsen genom konsekvent och aktivt påverkansarbete. Nu bevakar man även genomförandet av den.

– Vi är en respekterad röst i debatten och argumenterade hela tiden utifrån perspektivet att Sveriges basindustri måste förbli konkurrenskraftig. Vår hållning var pragmatisk: det som är bra för vår industri är också bra för Sverige, säger Anna Holmberg, energidirektör på Skogsindustrierna.

Skogsindustriernas utgångspunkt i arbetet med energiöverenskommelsen var att bidra till en så bred uppgörelse som möjligt. Detta eftersom en bred överenskommelse sannolikt håller längre än en med bara några få partier.

– Sveriges basindustri står för en knapp tredjedel av elanvändningen i Sverige och skogsnäringen för cirka 15 procent. Därför samarbetar vi i elpolitiska frågor med övrig basindustri i nätverket SKGS som står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet. Tillsammans har vi sett till att överföra så mycket kunskap som det bara har varit möjligt till politiker och beslutsfattare. Och det har uppenbart gett resultat, förklarar Anna Holmberg.

Enligt Anna Holmberg har politikerna förstått vikten av en stark skogsindustri för jobben, välfärden och exporten. Politikerna har också förstått värdet av att vårda det väl fungerande elsystem vi har i Sverige och bygga vidare på dess styrkor.

Ingen höjning av energiskatt för basindustrin

I överenskommelsen står det också klart att basindustrin slipper höjd energiskatt på el. Den höjda ambitionsnivån i elcertifikatsystemet bör också kunna leda till ytterligare investeringar i biokraft och troligen också till fortsatt låga elpriser. Något som stärker konkurrenskraften för svensk skogsindustri globalt.

Under hösten har arbetet med att omsätta energiöverenskommelsen i reell politik påbörjats. Frågorna gällande att avskaffa effektskatten på kärnkraft och att sänka fastighetsskatten på vattenkraft är just nu under behandling. Skogsindustrierna fortsätter att nära bevaka samtliga frågor i överenskommelsen för att se till att de omsätts i praktik.

– För att undvika att göra valfrågor av energipolitiken finns deten politisk vilja både hos regeringen och oppositionen att omsätta så många som möjligt av överenskommelsens punkter till propositioner som riksdagen kan ta beslut om under 2017, säger Anna Holmberg.

"Skogsindustrierna har bedrivit ett mycket bra påverkansarbete och lyckats belysa de frågor som är viktiga för oss, både i den svenska politiken och på Europanivå. Vi hoppas att energiöverenskommelsen ska resultera i större stabilitet och långsiktighet när det gäller energipolitiken."

- Johan Schönström, Group Energy Manager, BillerudKorsnäs