Årets event genomsyrades av bioekonomin

Illustration kommunikation

Träpriset, ett av Sveriges viktigaste och största arkitekturpris, gick 2016 till Råå förskola i Helsingborg. Priset delas ut vart fjärde år sedan 1967. Foto: Ryno Quantz

2016 års upplaga av Skogsnäringsveckan gick i bioekonomins tecken med fokus på att förverkliga visionen om att driva tillväxt i världens bioekonomi.

Panelsamtal på Skogsnäringsveckan 2016

Nanotekniken är nästa stora tekniksprång – och det påverkar användningen av skogsråvara, ansåg Maria Strømme, professor i nanoteknik vid Uppsala universitet på Skogsnäringsveckan. Foto: Johan Ardefors

Maria Strømme, professor i nanoteknik vid Uppsala universitet på Skogsnäringsveckan 2016

Under årets Almedalsvecka höll Skogsindustrierna ett seminarium om bioekonomins värde och utveckling. I panelen bland andra Emil Källström, Karl-Henrik Sundström och Sven-Erik Bucht.

Skogsindustriernas almedalsseminarium blev mycket välbesökt. Efteråt sa landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: ”Det finns ingen väg tillbaka. Vi måste bli en smart, biobaserad ekonomi. Det fossila är över.”

Almedalen folkmassa

Göran Persson inledde Virkesforum 2016 – en dag med nedslag i nya investeringar, virkesmarknaden, virkesbalanserna och framtidens innovationer.

Göran Persson talade på Virkesforum

Vid seminariet om ingenjörsmässigt byggande i trä deltog den främsta expertisen inom prioriterade områden för byggande i trä och limträ.

Trämarknaden i Karlstad uppmärksammades av både bransch och media. I år låg fokus på det ökande träbyggandet i Sverige och den stora betydelse det har i en framtida bioekonomi.

Skogsindustrierna och Svenskt Trä arrangerar flera stora evenemang varje år. Under året som gick genomsyrades samtliga evenemang av bioekonomins betydelse och möjligheter för Sveriges skogsindustri.