Årsrapport 2016

Här summerar vi i film, text och bild 2016 års insatser för att stärka våra medlemsföretags attraktivitet och näringspolitiska villkor.