Nyheter

Bygger en grön framtid

Möbeljätten Ikea är ett av de företag som förbrukar mest trä i världen. För att minska sitt ekologiska fotavtryck har företaget som mål att enbart...

Fortsatt god konjunktur för skogsindustrin

En fortsatt god världskonjunktur, låga räntor och efterfrågan på hållbara produkter och material gynnar svensk skogsindustri. Det konstaterar...

Tallstammar i kvällssol

Mest hållbara industrin i Sverige

7 anledningar till att skogsindustrin är en av Sveriges mest hållbara industrier.

Budgeten leder inte till fossilfrihet

Regeringens ambitioner om en växande bioekonomi, som är viktig för omställningen till ett fossilfritt Sverige, matchas inte med konkreta förslag...

Vattenfilter inzoomat

Medicin för sjukt vatten

Varje dag dör nära tusen barn av diarré på grund av smutsigt vatten. Problemet med vattenburna sjukdomar är stort men tack vare ett 
reningsfilter...

Detaljbild järnväg

Trafikverket ser industrins behov av infrastruktur

En näringslivspott, längre och tyngre tåg, ökat underhåll för järnvägen och 74 tons lastbilar. Det här är välkomna inslag i Trafikverkets förslag...

Utblick och framåtblick på Virkesforum 2017

Virkesforum 2017 arrangerades den 13 september. Dagen inleddes med en utblick mot den spännande marknaden Kina och avslutades med framtidsspaning...

Skogsindustrin får bidra fullt ut i EU:s klimatarbete

Idag röstade EU-parlamentet för att skogen ska kunna driva tillväxt i bioekonomin när man tog ställning till kommissionens förslag till hur skogsbruket...

Skogen - lösningen på klimatutmaningen

Sveriges yta består av 70% skog och är vår största bioekonomiska tillgång. Nettoexportvärdet under 2016 låg på 125 miljarder kronor, samtidigt...

EU-förslag hotar tillväxten i bioekonomin

När efterfrågan på förnybara och fossilfria produkter ökar i världen vill EU-kommissionen begränsa tillgången på hållbar skogsråvara. I september...

Föregående 5 6 7 8 9 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se