Nyheter

Framtiden i en flaska

Tänk om en nedbrytbar flaska av träfiber kunde ersätta alla glas och plastflaskor som skräpar ned vår natur om de inte återvinns rätt. Inom kort...

Åtgärderna för vitryggiga hackspetten ger resultat

Sedan 90-talet har Stora Enso och Bergvik Skog drivit Projekt vitryggig hackspett som är en rödlistad och akut hotad art. För andra året i rad...

"Norden är världsledande på biobaserade lösningar"

Under rubriken "Så ställer vi om till bioekonomi 2050" samtalade en rad aktörer inom skog, textil, mode och kemi på ett seminarium i Almedalen...

"Skogsföretagare sågar regler för äganderätten"

Det blev i allra högsta grad en livlig partipolitisk debatt när äganderätten av skog diskuterades på Dagens industris scen i Almedalen.

Stam mot krona

Fortsatt positiv utveckling inom skogsindustrin

Det går fortsatt bra för svensk skogsindustri. Produktion av pappersmassa, papper, förpackningsmaterial och sågade trävaror fortsätter öka.

Goda nyheter om rödlistade arter

Goda nyheter duggar det sällan tätt av i media. De senaste veckorna har vi dock kunnat läsa flera exempel på positiva nyheter om den biologiska...

Treesearch – en unik satsning för nya material från skogen

I juni gick startskottet för samverkansprogrammet mellan akademi och industri som går under namnet Treesearch. – Det här är den största satsningen...

Bas Eickhout, miljöpartist från Nederländerna

Förslag från miljöutskottets rapportör ett dråpslag för bioenergi från skogen

Nu börjar det hetta till i förhandlingarna om EU:s förnybartdirektiv som förväntas kunna vara på plats i december. Rapportören i miljöutskottet...

Flygturbin och flis

Skogen kan göra flyget grönt

Tänk om Sverige i framtiden kan producera miljövänligt flygbränsle från skogen. Ett nyligen avslutat forskningsprojekt visar att det är fullt...

Klimatarbetet öppnar möjligheter för svensk skogsnäring

Den 9 juni deltog Mårten Larsson, Skogsdirektör på Skogsindustrierna, i ett panelsamtal om hur EU:s klimatpolitik påverkar det svenska näringslivet...

Föregående 5 6 7 8 9 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se