Nyheter

Axelsson har många poänger – men hans ekoskatt är en skatt på avstånd

Det Svante Axelsson föreslår är ändå en skatt per kilometer, alltså på avstånd, och inte en skatt som styr mot minskade utsläpp.

Nya skatteförslag slår fel för både miljö och industri

Regeringen har utrett förslag på kväveoxidskatt och avfallsförbränningsskatt. Förslagen skulle slå hårt mot svensk skogsindustri samtidigt som...

Stark konjunktur men svag tillväxt

Den globala ekonomin fortsätter sin utdragna återhämtning efter finanskrisen. Konjunkturuppgången är visserligen den längsta i modern tid men...

Tandem Forest Values är igång

Med anledning av att Finland i år firar 100 år som självständig stat, fick landet en gåva från Sverige; en gemensam satsning på skogs- och skogsindustriell...

Spännande inför slutförhandlingarna om LULUCF

Om ordförandelandet Estland får som de vill, är slutförhandlingarna om LULUCF-förordningen i hamn till nyår. Resultatet av den sista öppna omröstningen...

Ännu inget beslut om EU:s utsläppshandel

Beslutet om EU:s utsläppshandelssystem, ETS, drar ut på tiden. Villkoren för gratis tilldelning av utsläppsrätter till elproduktionsanläggningarna...

Pellets

Käppar i hjulen för bioenergin

Skogsindustrierna bedömer att utfallet av omröstningen i EU:s miljöutskott om förnybartdirektivet den 23 oktober var både bra och dåligt för...

Förpackningens roll för minskat matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras årligen i världen går till spillo eller slängs. Det visar en studie från FN-organet Food and Agriculture...

Förslag försämrar för alla som använder vatten

Förslagen skulle få stora konsekvenser, inte bara för vattenkraften, utan för alla verksamheter som på något sätt påverkar vattenmiljön.

Svensk papperspåse bäst för klimatet

Tvärtemot den nyhet som nyligen florerade i media visar en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet att papperskassen är klimatvänligare än plastpåsen.En...

Föregående 5 6 7 8 9 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se