Nyheter

Detaljbild järnväg

Trafikverket ser industrins behov av infrastruktur

En näringslivspott, längre och tyngre tåg, ökat underhåll för järnvägen och 74 tons lastbilar. Det här är välkomna inslag i Trafikverkets förslag...

Utblick och framåtblick på Virkesforum 2017

Virkesforum 2017 arrangerades den 13 september. Dagen inleddes med en utblick mot den spännande marknaden Kina och avslutades med framtidsspaning...

Skogsindustrin får bidra fullt ut i EU:s klimatarbete

Idag röstade EU-parlamentet för att skogen ska kunna driva tillväxt i bioekonomin när man tog ställning till kommissionens förslag till hur skogsbruket...

Skogen - lösningen på klimatutmaningen

Sveriges yta består av 70% skog och är vår största bioekonomiska tillgång. Nettoexportvärdet under 2016 låg på 125 miljarder kronor, samtidigt...

EU-förslag hotar tillväxten i bioekonomin

När efterfrågan på förnybara och fossilfria produkter ökar i världen vill EU-kommissionen begränsa tillgången på hållbar skogsråvara. I september...

Liten granplanta i hand

Låt metodutveckling för nyckelbiotoper bli klar och bra före omfattande inventering

Rätten att äga och bruka sin skog under rimliga villkor är grundstenen för ett aktivt skogsbruk, en hållbar skogsindustri och därmed för sysselsättning...

Åtta trender som visar att skogen är viktig för en bioekonomisk framtid

Att skogen är viktig för att kunna ställa om till en bioekonomi är tydligt. Här är åtta trender som pekar på det.

Fjäril trolldruvemätare. Foto: M.Virtala

Guldvingen och trolldruvemätaren ska räddas

Fjärilsarterna violett guldvinge och trolldruvemätare är två utrotningshotade arter som länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland och skogsföretaget...

Skogskollot för tjejer på Skansen

Skogskollo för tjejer är en populär sommaraktivitet på många orter i Sverige. I år var det premiär för ett stockholmsbaserat kollo i samverkan...

Skogsindustrierna förstärker inom näringspolitik

Intresset för skogen och skogsnäringen är just nu stort inom både europeisk och svensk politik, inte minst kopplat till klimat- och energifrågor...

Föregående 4 5 6 7 8 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se