Nyheter

Steg framåt för förnybartdirektivet

På kvällen den 18 december tog Europarådet, där medlemsstaterna är representerade, sin position om förnybartdirektivet.

EU säger ja till aktivt skogsbruk

Ja till aktivt skogsbruk och ja till tillväxt i EU:s bioekonomi. Det blev beskedet från EU idag.

Fortsatt god konjunktur och ökad optimism inom skogsindustrin

Världsekonomin fortsätter att växa, men i modest takt. Vissa signaler tyder på en ökad allmän optimism, både globalt och nationellt.

Klimatsmart fiskmat

Den globala konsumtionen av fisk ökar med 7 procent årligen - hur kan skogen hjälpa till att tillgodose vårt behov av matfisk och hållbart...

EU:s plaststrategi måste vara mer framtidsinriktad

I EU-kommissionens utkast till ny plaststrategi är det för stort fokus på återvinning och för lite på innovation och att ersätta fossila material...

Jämställd industri sökes

Industrins jämställdhetspris lyfter fram och belönar företag som arbetar långsiktigt och strategiskt med jämställdhet och åstadkommer mätbar...

Skogen behöver stärkas i EU:s nya bioekonomiska strategi

2012 antog EU en strategi för bioekonomi. Nu vill EU-kommissionen revidera den och det välkomnar Skogsindustrierna. – I den nya strategin behöver...

Det ljusnar för förnybar energi i EU

Industriutskottet gynnar förnybar energi och värnar marknadsbaserade och teknikneutrala lösningar i sitt förslag till förnybartdirektivet.

Hållbart snacksande

Snart kan du äta chips ur en påse fri från plast. Ett svenskt forskningsprojekt går nämligen just nu ut på att hitta fossilfria laminat. Förhoppningen...

Anna Holmberg

Överenskommelsen om utsläppsrätter i huvudsak positiv

Efter 28 månaders förhandlingar har EU nått en överenskommelse om regler för handeln med utsläppsrätter (EU ETS). Överenskommelsen måste dock...

Föregående 4 5 6 7 8 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se