Nyheter

Spännande inför slutförhandlingarna om LULUCF

Om ordförandelandet Estland får som de vill, är slutförhandlingarna om LULUCF-förordningen i hamn till nyår. Resultatet av den sista öppna omröstningen...

Ännu inget beslut om EU:s utsläppshandel

Beslutet om EU:s utsläppshandelssystem, ETS, drar ut på tiden. Villkoren för gratis tilldelning av utsläppsrätter till elproduktionsanläggningarna...

Pellets

Käppar i hjulen för bioenergin

Skogsindustrierna bedömer att utfallet av omröstningen i EU:s miljöutskott om förnybartdirektivet den 23 oktober var både bra och dåligt för...

Förpackningens roll för minskat matsvinn

En tredjedel av all mat som produceras årligen i världen går till spillo eller slängs. Det visar en studie från FN-organet Food and Agriculture...

Förslag försämrar för alla som använder vatten

Förslagen skulle få stora konsekvenser, inte bara för vattenkraften, utan för alla verksamheter som på något sätt påverkar vattenmiljön.

Svensk papperspåse bäst för klimatet

Tvärtemot den nyhet som nyligen florerade i media visar en studie av IVL Svenska Miljöinstitutet att papperskassen är klimatvänligare än plastpåsen.En...

Gemensamt uttalande om skogsvårdslagen

Igår, den 16 oktober, presenterade den juridiska översynen av Skogsvårdslagen sina förslag. Att skogsbruk inte ska omfattas av talerätt anser...

Klargörande om svenskt skogsbruk

För närvarande florerar det uppgifter och medierapportering om svensk skogsnäring som är illa underbyggda eller rent av felaktiga. Vi vill därför...

Skogsindustrierna välkomnar dom om lavskrikor i Hälsingland

Idag föll domen i det så kallade lavskrikefallet. Mark- och miljödomstolen i Östersund går på skogsägarnas linje och undanröjer Skogsstyrelsens...

Grön jordglob

14 europeiska fallstudier visar på hur industrin kan minska utsläpp

Två svenska projekt finns med i den nyligen lanserade sajten “To our Roots & Beyond: Reducing Emissions for the 2050 Society” som CEPI står bakom...

Föregående 4 5 6 7 8 Nästa

Lisa Alexandersson

Publisher

Telefon
08-762 72 31
E-post
lisa.alexandersson@skogsindustrierna.se